سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تبريزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / نوازنده (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۲ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۳ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۴ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۵ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۶ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۷ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۸ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۹ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  برنج خونين (۱۳۶۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.