سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جلالی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۳ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۴ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۵ -  فرار از تله (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.