سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس اميرحسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۲ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۳ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۴ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۵ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۶ -  محموله (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۳ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خط پايان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.