سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير نادری

 زندگينامه  

امير نادري متولد 1324 آبادان است. وي فعاليت هنري خود را در سينما در سال 1346 با عكاسي فيلم آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / نويسنده (۱۰) / عكس (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كوه (۱۳۹۴)
  ۲ -  آب، باد، خاك (۱۳۶۴)
  ۳ -  دونده (۱۳۶۱)
  ۴ -  جستجو (۱۳۵۹)
  ۵ -  ساخت ايران (۱۳۵۷)
  ۶ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۷ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۸ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۹ -  سازدهني (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  خداحافظ رفيق (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. نويسنده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كوه (۱۳۹۴)
  ۲ -  آب، باد، خاك (۱۳۶۴)
  ۳ -  دونده (۱۳۶۱)
  ۴ -  جستجو (۱۳۵۹)
  ۵ -  ساخت ايران (۱۳۵۷)
  ۶ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۷ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۸ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۹ -  سازدهني (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  خداحافظ رفيق (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  حسن كچل (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آب، باد، خاك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دونده (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   عكس   تدوين   طراح صحنه   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.