سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا خرسندی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / پشتيباني توليد (۲) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   پشتيباني توليد   چهره پرداز  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   پشتيباني توليد   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   پشتيباني توليد   چهره پرداز  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۲ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   پشتيباني توليد   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگلبان (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.