سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيوان معتمدی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ربوده شده (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پروانه هاي پشت ديوار (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.