سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی عاطف خرم

 

فيلم شناسی :   عكس (۱۰) / صدابردار (۲) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۲) / دستيار صداگذاري (۳) / لابراتوار (۴۶) / چاپ (۲۶) / دستيار چاپ (۳) / دستيار لابراتوار  (۳) فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. عكس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۴ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۵ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۶ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۷ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۸ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۹ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  پنجه (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۲ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  بدل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۲ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۳ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۴۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۲ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۴ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۵ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۶ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۷ -  زن (۱۳۵۶)
  ۸ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۹ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  علي كنكوري (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۲۹ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۳۲ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۳۳ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۳۴ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۳۵ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۳۶ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۳۷ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۳۸ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۳۹ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۴۰ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۴۱ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۴۲ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۴۳ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۴۴ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۴۵ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۴۶ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۲۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۲ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۴ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۵ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۶ -  زن (۱۳۵۶)
  ۷ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۸ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۹ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  جلاد (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۳ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   عكس   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۳ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.