سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسفنديار شيرازی

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۲) / لابراتوار (۲۳) / چاپ (۲۲) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۲ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۲۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۲ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۳ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۴ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۵ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۶ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۷ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۸ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۹ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. چاپ  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۲ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۳ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۴ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۵ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۶ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۷ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۸ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۹ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت مرد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تدوين   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.