سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی ترابی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / تهيه كننده (۲) / مدير توليد (۹) / جانشين مدير توليد (۱) / امور اداري (۱) / عكس (۱) / مدير تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۳ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۴ -  معما (۱۳۶۵)
  ۵ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۶ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۷ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۸ -  دست شيطان (۱۳۶۰)
  ۹ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۱۰ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  همت (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  مغربي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۲ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۲ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۳ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۴ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۵ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۶ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۷ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۸ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)
  ۹ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   امور اداري   عكس   مدير تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.