سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا اصلانی

 

فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات  (۷) فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوزيست (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سگ بند (۱۳۹۸)
  ۲ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۳ -  ماجراي نيمروز: رد خون (۱۳۹۷)
  ۴ -  به وقت شام (۱۳۹۶)
  ۵ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)
  ۶ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۷ -  همخانه (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.