سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كوهيار كلاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۱) / فيلمبردار (۷) / گروه فيلمبرداري (۴) / نورپرداز (۳) / تصويربردار (۱) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / تصويربردار پشت صحنه (۲) / كارگردان صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  تابستان همان سال (۱۴۰۲)
  ۲ -  ابلق (۱۳۹۹)
  ۳ -  گشت ارشاد 3 (۱۳۹۹)
  ۴ -  گيج گاه (۱۳۹۹)
  ۵ -  پاستاريوني (۱۳۹۷)
  ۶ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۷ -  رفتن (۱۳۹۵)
  ۸ -  شكلاتي (۱۳۹۵)
  ۹ -  پرسه در شهر لاجوردي (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  360 درجه (۱۳۹۳)
  ۱۱ -  قصه ها (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كلمبوس (۱۳۹۷)
  ۲ -  بمب يك عاشقانه (۱۳۹۶)
  ۳ -  هفت ماهگي (۱۳۹۴)
  ۴ -  تمشك (۱۳۹۲)
  ۵ -  ماهي و گربه (۱۳۹۲)
  ۶ -  خواب ليلا (۱۳۸۶)
  ۷ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۲ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۳ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۴ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. نورپرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من همسرش هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۳ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفسايد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)
  ۲ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۲ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   كارگردان صحنه  
 1. كارگردان صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.