سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی تبريزی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۷) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱۲) / فيلمبردار (۱) / عكس (۵) / فيلمبردار پشت صحنه  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۲ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۳ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۴ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۵ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۶ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۷ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي حسي موضعي (۱۳۹۸)
  ۲ -  دست انداز (۱۳۹۸)
  ۳ -  سركوب (۱۳۹۷)
  ۴ -  رضا (۱۳۹۶)
  ۵ -  مارموز (۱۳۹۶)
  ۶ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۷ -  خوب بد جلف (۱۳۹۴)
  ۸ -  طعم شيرين خيال (۱۳۹۳)
  ۹ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۱۰ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۱۱ -  آفريقا (۱۳۸۹)
  ۱۲ -  دونده زمين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سيزده (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۲ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۳ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۴ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۵ -  قفل ساز (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۲ -  مارمولك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.