سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد عليخانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۳) / خدمات (۱) / مربي سواركاري (۱) / مشاور نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۲ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۲ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۳ -  باغ سيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   مربي سواركاري   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.