سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی بيات

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مجري طرح (۱) / مدير تهيه (۵) / مدير توليد (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / عكس (۱) / مدير تداركات (۱۰) / تداركات  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۲ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۳ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انزوا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۳ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۴ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۵ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۲ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سه دلاور بي باك (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گاو زخمي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۰)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۲ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۳ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۴ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۵ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۶ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۷ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۸ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۹ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  شير بها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۲ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۳ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۴ -  بي نشان (۱۳۵۵)
  ۵ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۶ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.