سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج مطلبی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۵) / نويسنده (۱) / مدير توليد (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير توليد   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۲ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۳ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۴ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۵ -  موسرخه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير توليد   تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قدغن (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير توليد   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بي پناه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مدير توليد   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قدغن (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.