سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر صادقی

  تاريخ و محل تولد
اول فروردين ماه سال 1327
شهرري

 زندگينامه  

اكبر صادقي متولد 1327 شهرري است. وي فعاليت هنري را با نوشتن فيلمنامه فيلم «پسر خوانده» به كارگرداني جمشيد شيباني آغاز كرد و نخستين كارش را بصورت حرفه اي به عنوان دستيار كارگردان در فيلم مشترك ايران و هند بنام «هماي سعادت» به كارگرداني فابي چاناكيا تجربه كرد. او مدتي مدير استوديو «پارس فيلم» معتبرترين و بزرگترين استوديو در ايران گرديد و بعد از آن مدير توليد «تينا فيلم» شد. اولين كار مستقل كارگرداني او فيلم«با عشق مردن» در سال 1357 بود.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱۴) / نويسنده (۱۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱۵) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / عنوان بندي (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۲ -  گاوميش ها (۱۳۷۵)
  ۳ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۴ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۵ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۶ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۷ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۸ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۹ -   شمر (۱۳۵۹)
  ۱۰ -  با عشق مردن (۱۳۵۷)
  ۱۱ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۳ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۴ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۵ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۶ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۷ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۸ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۹ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۲ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۳ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۴ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۵ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۶ -   شمر (۱۳۵۹)
  ۷ -  با عشق مردن (۱۳۵۷)
  ۸ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۹ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۲ -  ناخدا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)
  ۲ -  خط ها و سايه ها (۱۳۷۷)
  ۳ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۴ -  گاوميش ها (۱۳۷۵)
  ۵ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۶ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۷ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۸ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۹ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۱۴ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۱۵ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۲ -  آلما (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۲ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير تداركات   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سيمرغ (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.