سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد نعمت الله

 زندگينامه  

حميد نعمت‌الله متولد 1346 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1374 در مقام دستياركارگرداني فيلم ضيافت آغاز كرد و اولين فيلم بلند خود را در سال 1382 به نام بوتيك ساخت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۵) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شعله‌ور (۱۳۹۵)
  ۲ -  رگ خواب (۱۳۹۴)
  ۳ -  آرايش غليظ (۱۳۹۲)
  ۴ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۵ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سر به مهر (۱۳۹۱)
  ۲ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شعله‌ور (۱۳۹۵)
  ۲ -  سر به مهر (۱۳۹۱)
  ۳ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۴ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)
  ۵ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رگ خواب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سياوش (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.