سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد حميدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴۹) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۴۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۲ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۳ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۴ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۵ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۶ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۷ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۸ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۹ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  پاداش يك مرد (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  آب (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۳۱ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۳۵ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۳۶ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۳۷ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۴۰ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۴۱ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۴۲ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۴۳ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۴۴ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۴۶ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۴۷ -  ارادتمند شما عزرائيل (۱۳۴۹)
  ۴۸ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۴۹ -  جنجال پول (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسافر شب (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.