سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين صادقی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۳) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح (۲) / با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  زنبور كارگر (۱۳۹۸)
  ۲ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خط ها و سايه ها (۱۳۷۷)
  ۲ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۳ -  دام (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  زنبور كارگر (۱۳۹۸)
  ۲ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۳ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۲ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.