سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيداحمد مهرابی

 

فيلم شناسی :   تداركات (۲) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۲ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  آواز تهران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۲ -  اتاق يك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.