سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر مصيری

 زندگينامه  

منوچهر مصيري متولد 1329 تهران، وي پس از گذراندن يك دوره سه ساله كارگرداني در تلويزيون ملي ايران به صورت حرفه اي وارد سينماي ايران شد. او فعاليت سينمايي را با دستيار كارگردان فيلم «صبح روز چهارم» به كارگرداني كامران شيردل آغاز كرد.او تعدادي فيلم مستند و داستاني كارگرداني كرد و اولين فيلم بلند سينمايي اش را به نام «امشب اشكي مي ريزد» در سال 1354 ساخت. مصيري در سال 1365 همراه با مهدي فخيم زاده، مرحوم محمدرضا ميرلوحي و كامران قدكچيان، شركت سينمايي «فيلميران» را برپا كرد كه با فوت مرحوم ميرلوحي شركت منحل شد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / دستيار كارگردان (۱۷) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تدوين (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۳ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۴ -  مكافات (۱۳۶۶)
  ۵ -  تشكيلات (۱۳۶۵)
  ۶ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۶ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۷ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۸ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۹ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مكافات (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مرد شب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مكافات (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خاك و خون (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.