سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

معصومه

نام اصلي: سرور رجايي
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۲ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۳ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۴ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۵ -  گردو (۱۳۶۶)
  ۶ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۷ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۸ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۹ -  بند (۱۳۶۰)
  ۱۰ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  عيالوار (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  يك اصفهاني در نيويورك (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.