سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زهرا بهرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / مسئول دوخت لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.