سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی احمديان

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / مدير فيلمبرداري (۳) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شاباش (۱۳۹۱)
  ۲ -  صداي پاي من (۱۳۸۹)
  ۳ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)
  ۲ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سراب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۲ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.