سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمال اميد

 زندگينامه  

جمال اميد، داراي چهل سال فعاليت مطبوعاتي از سال 1343 است، همچنين به عنوان، نويسنده و منتقد سينمايي، سردبير نشريات سينمايي از جمله ماهنامه ستاره سينما و سينما (1355 ـ 1358)، تاريخ نگار سينماي ايران، از موسسان و پايه گذاران موزه سينماي ايران، برنامه ريز و مدير اجرايي جشنواره هاي بين المللي فيلم فجر و بين المللي كودكان و نوجوانان، فعاليت داشته و نيز ترجمه و تأليف كتاب سينمايي سينماي جهان سوم، فرهنگ سينماي ايران (سه جلد)، پيدايش و بهره برداري، سپنتا زندگي و آثار، اوانس اوگانيانس، زندگي و آثار، تاريخ سينماي ايران (1357 ـ 1279)، تاريخ سينماي ايران (1380 ـ 1370 ـ در مرحله انتشار) كتاب هاي آينده: تاريخچه فيلم هاي خارجي سينماي ايران، هزار فيلم، هزار نكته...، خاطرات سي سال جشنواره هاي سينمايي در ايران... را بر عهده داشته است.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱۲) / طرح اوليه داستان از (۷) / مجري طرح (۲) / ضبط ديالوگ (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۲ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۳ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)
  ۴ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۵ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۶ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۷ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۸ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۹ -  جمعه شيرين (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  معجزه قلبها (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۳ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۴ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۵ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۶ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۷ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيگانه اي در شهر (۱۳۷۴)
  ۲ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. ضبط ديالوگ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   ضبط ديالوگ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.