سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

واروژ

 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۴) / آهنگساز (۲۰) / نوازنده (۱) / انتخاب موزيك (۳) / صدابردار (۹) / ميكس (۱۶) / امور فني صدا (۸) / افكت (۴۹) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. تنظيم موسيقي  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۲ -  مقصر پدرم بود (۱۳۴۵)
  ۳ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۴ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. آهنگساز  : (۲۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۳ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۴ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۵ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۶ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۷ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۸ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۹ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۱۷ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  سركش (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  طلاق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. انتخاب موزيك  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۳ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۲ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۳ -  زن باكره (۱۳۵۲)
  ۴ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۵ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۶ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۷ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۸ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۹ -  صادق كرده (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. ميكس  : (۱۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۲ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۳ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۴ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۵ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۶ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۷ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۸ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۹ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  طلاق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۲ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۳ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۴ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۵ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۶ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۷ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۸ -  سركش (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۴۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۴ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۶ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۷ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۸ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۹ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۱۴ -  حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)
  ۱۵ -  اشباح (۱۳۶۰)
  ۱۶ -  برنج خونين (۱۳۶۰)
  ۱۷ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۱۸ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۱۹ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۲۰ -  دايره مينا (۱۳۵۷)
  ۲۱ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۲۲ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۲۳ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۲۴ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۲۵ -  زن (۱۳۵۶)
  ۲۶ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۲۷ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۲۸ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲۹ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۳۰ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۳۱ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۳۲ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۳۳ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۳۴ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۳۵ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۴۲ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۴۳ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۴۴ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۴۶ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۴۷ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۴۹ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفير (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.