سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا محسنی

 زندگينامه  

حميدرضا محسني متولد 1342 تهران، داراي مدرك ليسانس گرافيك از دانشگاه تهران و فوق ليسانس كارگرداني انيميشن از دانشكده سينما و تئاتر است. وي فعاليت در سينماي حرفه اي را با بازنويسي فيلمنامه و همكاري در طراحي صحنه فيلم «سرعت» به كارگرداني محمدحسين لطيفي آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او مي توان به تدريس در دانشگاه سوره نيز اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۵) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۲) / طراح صحنه (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جنايت و جنحه (۱۳۸۴)
  ۲ -  بوي بهشت (۱۳۸۰)
  ۳ -  ابراهيم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  جنايت و جنحه (۱۳۸۴)
  ۳ -  بوي بهشت (۱۳۸۰)
  ۴ -  ابراهيم (۱۳۷۵)
  ۵ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پر پرواز (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بلوط (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي بهشت (۱۳۸۰)
  ۲ -  ابراهيم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيهاي پنهان (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.