سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر مختار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۲ -  رواني (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.