سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نجف فتاحی

 زندگينامه  

نجف فتاحي متولد 1319 در خلخال مي باشد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / افكت (۲) / جلوه هاي ويژه ميداني (۲) / مسئول جلوه هاي ويژه (۲) / جلوه هاي ويژه  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر   افكت   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   افكت   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)
  ۲ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   افكت   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)
  ۲ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   افكت   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   افكت   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۲ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۳ -  طوفان (۱۳۷۵)
  ۴ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۵ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۶ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۷ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۸ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۹ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  همه يك ملت (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  سرب (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.