سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن هدايت

 زندگينامه  

حسن هدايت متولد 1334 تهران، وي فارغ التحصيل مديريت صنعتي است. وي فعاليت در سينما را از سال 1362 با فيلم «پيك جنگل» به عنوان نويسنده، كارگردان و طراح صحنه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۳) / نويسنده (۱۵) / طرح اوليه داستان از (۴) / تهيه كننده (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۵) / طراح صحنه و لباس (۸) / طراح صحنه (۱۰) / طراح لباس (۲) / طراح دكور (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ناسپاس (۱۳۸۸)
  ۲ -  يك مرد، يك شهر (۱۳۸۶)
  ۳ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۴ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۵ -  بيگانه اي در شهر (۱۳۷۴)
  ۶ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۷ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۸ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۹ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۲ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۳ -  بيگانه اي در شهر (۱۳۷۴)
  ۴ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۵ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۶ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۷ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۸ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۹ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)
  ۱۵ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۲ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۳ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۴ -  ترن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۲ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۳ -  گراند سينما (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۲ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۳ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۴ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۵ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ناسپاس (۱۳۸۸)
  ۲ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۳ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۴ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۵ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۶ -  معما (۱۳۶۵)
  ۷ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۸ -  طائل (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۲ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۳ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۴ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۵ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۶ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۷ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۸ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۹ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۲ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   دستيار فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.