سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد فرزين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۹) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۳ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۴ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۵ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۶ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۷ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۸ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۹ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  ملا ممد جان (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  آينه زمان (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  جمعه شيرين (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  خشم عقابها (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  بازي خطرناك (۱۳۴۸)
  ۱۵ -  عشق آفرين (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  در جستجوي تبهكاران (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  مزد خونين (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نار و ني (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.