سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صمد تواضعی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۳۰) / افكت (۲) / با تشكر از (۱) / ساخت آنونس  (۶) فيلم شناسی :   تدوين   افكت   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۳۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)
  ۲ -  تابلويي براي عشق (۱۳۷۶)
  ۳ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۴ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۵ -  درخت جان (۱۳۷۴)
  ۶ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۷ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۸ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۹ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۱۷ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  قصه زندگي (۱۳۶۵)
  ۲۰ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۲۱ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۲۲ -  گلبهار (۱۳۶۵)
  ۲۳ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۲۴ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)
  ۲۵ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۲۶ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۲۷ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۲۸ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۲۹ -  ياد (۱۳۶۲)
  ۳۰ -  جاده (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   افكت   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد (۱۳۶۲)
  ۲ -  جاده (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   افكت   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   افكت   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۴ -  دوران سربي (۱۳۶۷)
  ۵ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۶ -  زنگها (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.