سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر تهماسب

 

فيلم شناسی :   سرپرست گويندگان  (۳۹) فيلم شناسی :   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۳۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)
  ۲ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۳ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۴ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۵ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۶ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۷ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۸ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۹ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۱۶ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۸ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۱۹ -  علي و غول جنگل (۱۳۶۹)
  ۲۰ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۲۱ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۲۲ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۲۳ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲۴ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۲۵ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۲۶ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۲۷ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۲۸ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۲۹ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۳۰ -  تحفه ها (۱۳۶۶)
  ۳۱ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۳۲ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)
  ۳۳ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۳۴ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۳۵ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۳۶ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۳۷ -  سوته دلان (۱۳۵۶)
  ۳۸ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.