سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيژن درويش پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير توليد (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۴ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.