سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر تنورساز

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۱) / مدير توليد (۲) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۲ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.