سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد علی زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۲) / بازيگر (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  سهراب (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.