سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا كريمی

  تاريخ و محل تولد
بيستم فروردين ماه سال 1318
مشهد

 زندگينامه  

عليرضا كريمي متولد 1318 در مشهد است. وي فارغ التحصيل رشته سينما از دانشكده هنرهاي دراماتيك است. وي فعاليت هنري خود را از سال 1352 با فيلم تيغ و آفتاب آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۴) / تدوين (۱) / صدابردار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / لابراتوار (۳۲) / چاپ (۳۳) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۳۴) / ساخت آنونس  (۵) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۲ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۳ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۴ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جزيره رنگين (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جزيره رنگين (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جزيره رنگين (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. لابراتوار  : (۳۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۴ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۵ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۶ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۷ -  زن (۱۳۵۶)
  ۸ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۹ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۳۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. چاپ  : (۳۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۳ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۴ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۵ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۶ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۷ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۸ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۹ -  زن (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۳۲ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۳۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۳۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۳ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۴ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۵ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۶ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۷ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۸ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۹ -  زن (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  پشمالو (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۲۶ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۳۲ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۳۳ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۳۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين   صدابردار   صداگذاري و ميكس   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۳ -  روز واقعه (۱۳۷۳)
  ۴ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۵ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.