سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس همتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پاکول (۱۴۰۰)
  ۲ -  علف زار (۱۴۰۰)
  ۳ -   زن ها فرشته اند 2 (۱۳۹۸)
  ۴ -  ضربه فني (۱۳۹۷)
  ۵ -  صله سحر (۱۳۹۴)
  ۶ -  فرار از اردو (۱۳۹۳)
  ۷ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۸ -  پابرهنه در بهشت (۱۳۸۴)
  ۹ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۲ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.