سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام الماسی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۳) / گروه توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / كاربري توليد (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۲ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۳ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. كاربري توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه توليد   دستيار توليد   كاربري توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مقاومت (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.