سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی نقی كنی

 زندگينامه  

وي در سال 1318 در كن متولد شد. مدير تداركات فيلم ها مي باشد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / مدير تهيه (۳) / گروه توليد (۲) / مدير توليد (۱۳) / دكور (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۲) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۲ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۳ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۴ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۵ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۶ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تهيه  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)
  ۲ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)
  ۳ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير توليد  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۲ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۳ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۴ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۵ -  شهر زنان (۱۳۷۷)
  ۶ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۷ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۸ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۹ -  بانو (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  مار (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  ملكوت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  شهر قصه (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غزل (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۲ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۳ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سايه خيال (۱۳۶۹)
  ۲ -  هامون (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   مدير توليد   دكور   مدير تداركات   تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هامون (۱۳۶۸)
  ۲ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.