سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود كرامتی

 زندگينامه  

مسعود كرامتي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل هنرهاي نمايشي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1355 با تئاتر آغاز كرد. نخستين تجربه او در سينما عروسك گرداني در فيلم «شهر موشها» ساخته مرضيه برومند و محمدعلي طالبي است. كرامتي سال 1371 مؤسسه سينمايي «كارنامك» را تأسيس كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۳) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۲۱) / بازيگران عروسكي (۱) / تهيه كننده (۱) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / خواننده (۱) / گويندگان عروسكي (۱) / ساخت آنونس (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۲ -  ترانه كوچك من (۱۳۸۸)
  ۳ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۴ -  كودكانه (۱۳۸۱)
  ۵ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۶ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۲ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۲ -  كودكانه (۱۳۸۱)
  ۳ -  آينه و مرداب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نپتون (۱۴۰۲)
  ۲ -  روايت ناتمام سيما (۱۴۰۱)
  ۳ -  يادگار جنوب (۱۴۰۱)
  ۴ -  اوركا (۱۳۹۹)
  ۵ -  شب طلايي (۱۳۹۹)
  ۶ -  چشم و گوش بسته (۱۳۹۸)
  ۷ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۸ -  چهار راه استانبول (۱۳۹۶)
  ۹ -  گذر موقت (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  لاك قرمز (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  لامپ صد (۱۳۹۲)
  ۱۳ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۱۴ -  ترانه كوچك من (۱۳۸۸)
  ۱۵ -  نخودي (۱۳۸۸)
  ۱۶ -  دوزخ، برزخ، بهشت (۱۳۸۷)
  ۱۷ -  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)
  ۱۸ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۲۰ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۲۱ -  ميهمان ناخوانده (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. بازيگران عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مجنون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آينه و مرداب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گاويار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. گويندگان عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   خواننده   گويندگان عروسكي   ساخت آنونس   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.