سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نيك بين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱۲) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۴) / جانشين مدير توليد (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / طراح صحنه (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۳ -  كاكادو (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ملي و راه‌هاي نرفته‌اش (۱۳۹۵)
  ۲ -  آتش بس2 (۱۳۹۳)
  ۳ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)
  ۴ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۵ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۶ -  تسويه حساب (۱۳۸۶)
  ۷ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۸ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۹ -  داستان ناتمام (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  واكنش پنجم (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  بماني (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  كاكادو (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. سرمايه گذار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۲ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۳ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۴ -  دو زن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۲ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۳ -  آتش بس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.