سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود مقدم

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱) / دستيار توليد (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۲ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۳ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۴ -  خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)
  ۵ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)
  ۶ -  فردا روشن است (۱۳۳۹)
  ۷ -  هالو (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شب عروسي (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۲ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۳ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۲ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.