سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد محمدقلی

 

فيلم شناسی :   با حضور افتخاري (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۱۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱۲) / دستيار تداركات (۲) / گروه فني (۱۰) / امور فني  (۴) فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۲ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تابو (۱۳۹۳)
  ۲ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)
  ۳ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۴ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۵ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۶ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۷ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۸ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۹ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۳ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۴ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۵ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۶ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۷ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۸ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۹ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۲ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۳ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۴ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۵ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۶ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۷ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۸ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۹ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   با حضور افتخاري   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۳ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۴ -  تنهايي (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.