سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابراهيم آقاجانی

  تاريخ و محل تولد
دهم اسفند ماه سال 1327
تهران
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / طراح صحنه (۱) / مجري دكور (۲) / دكور (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات (۲) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۴ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۶ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۷ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۸ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۹ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  حادثه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۲ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۳ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۲ -  طپش (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.