سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا طاهری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۳ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۴ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۵ -  غزل (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.