سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرخنده شادمنش

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۳) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۲ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۲ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چمدان (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.