سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا احمدی كيا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد (۵) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۹) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۲ -  تيك (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۲ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۳ -  مرگ كسب و كار من است (۱۳۸۹)
  ۴ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۵ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۲ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۳ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۴ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۵ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۶ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۷ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۸ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۹ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۳ -  خفاش (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.