سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بابك پناهی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس (۱۲) / طراح صحنه (۶) / گروه صحنه (۳) / دكور (۳) / طراح دكور (۲) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / دستيار اجراي دكور (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ديدن اين فيلم جرم است! (۱۳۹۷)
  ۲ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۳ -  به تهران خوش آمديد (۱۳۹۲)
  ۴ -  فرشتگان قصاب (۱۳۹۱)
  ۵ -  گيرنده (۱۳۹۰)
  ۶ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۷ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)
  ۸ -  مسير عشق (مسافر كربلا) (۱۳۸۷)
  ۹ -  موج سوم (۱۳۸۷)
  ۱۰ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۱۱ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)
  ۱۲ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سرهنگ ثريا (۱۴۰۱)
  ۲ -  قسم (۱۳۹۷)
  ۳ -  به وقت شام (۱۳۹۶)
  ۴ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۵ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۶ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۳ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۲ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۳ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۲ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار اجراي دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار اجراي دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.