سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد عباسی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تداركات (۷) / تداركات (۶) / گروه تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سربلند (۱۳۷۳)
  ۲ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۳ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۴ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۵ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۶ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۷ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۲ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۳ -  معما (۱۳۶۵)
  ۴ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۵ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۶ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  اوينار (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.